2016 - Запуск платформы  
Летняя школа 2015

At the end of  summer 2015 The Konrad-Adenauer-Foundation in cooperation with the Scientific Society of KNEU, BFSE and the Centre for Global Studies "Strategy of XXI"  organized the seminar dedicated to the issues of the sustainable development and environmental finance / Наприкінці  літа 2015 Фонд Конрада Аденауера разом із Науковим товариством КНЕУ, BFSE та Центром глобалістики "Стратегія ХХІ" організували семінар, присвячений питанням сталого розвитку та фінансів навколишнього середовища

 KAS POLICY PAPER 23
ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

"ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ, ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ" є спільним проектом KAS та молодих експертів КНЕУ ім.Вадима Гетьмана та ГО "Вільна енергія". Основний акцент у даній роботі зроблено на фінансових інструментах боротьби з соціальними та екологічними ризиками, формуванні низьковуглецевої економіки. В роботі висвітлено досвід побудови та реалізації політики сталого розвитку у Німеччини та окреслено перспективи його використання в Україні.

Описание изображения

NACHHALTIGE ENTWICKLUNGSPOLITIK 

"Nachhaltige Entwicklungspolitik: deutsche Erfahrungen bei der Lösung ökologischer und sozialer Probleme, Perspektiven deren Anwendung in der Ukraine" ist ein gemeinsames Projekt der KAS und junger Experten der Hetman-Wirtschaftsuniversität Kiew sowie der NGO "Freie Energie". Im Fokus standen Finanzinstrumente zur Bekämpfung sozialer und ökologischer Risiken und zur Entwicklung der kohlenstoffarmen Wirtschaft. In der Broschüre werden deutsche Erfahrungen der nachhaltigen Entwicklungspolitik dargestellt sowie Perspektiven deren Anwendung in der Ukraine erörtert.

kas_42407-1522-13-30.pdf

File size: 17.01 MB

kas_42407-1522-1-30de.pdf

File size: 17.01 MB